06-13742729   Beumeesweg 12, 9661 AH, Alteveer

Certificeringen

Wij zijn VIHB gecertificeerd

Wat betekent VIHB?
V = vervoerder van afval
I = inzamelaar van afval
H = handelaar in afval
B = bemiddelaar in afval

Wat houdt VIHB certificering in?

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan. De NIWO behandelt de aanvragen voor vermelding op de VIHB-lijst. De lijst van geregistreerde ondernemers is openbaar en terug te vinden op deze website.